נשמח לענות לכל שאלה

בית ספר של החופשות וקיטנות קיץ

בהתאמה להנחיות משרד החינוך, מתקיימים בגני חב"ד בית הספר של החופשות ובית הספר של הקיץ בחופשת החנוכה, הפסח והחופש הגדול.

בחופשת חנוכה מתווספים חמישה ימי לימודים בגן

בחופשת הפסח מתווספים חמישה ימי לימודים בגן

בחופש הגדול מתווספים כשלשה שבועות לימודים בגן.

הימים הנוספים הם בכפוף להוראת משרד החינוך מידי שנה. התשלום מפורסם על ידי משרד החינוך לפי מקום המגורים.