נשמח לענות לכל שאלה

בגלל הנסיון

לאור ההצלחה של גני חב"ד והביקוש הרב בקרב כל גווני האוכלוסיה הישראלית, גדל מספר הגנים בעקביות וכיום מתחנכים באהבה בגני חב"ד למעלה מ-14,000 ילדים (!) בכל שנה. נכון לשנת הלימודים תשע"ט (2019), ישנם 441 גני חב"ד ב-74 ערים ויישובים מקצרין ברמת הגולן ועד אילת.

בעקבות תנופת הבנייה הברוכה בכל רחבי הארץ בשנים האחרונות והתרחבות השכונות החדשות  בערים רבות, מתפתחת גם רשת חינוך חב"ד במהירות ובשנים הקרובות אנו מתכננים הקמה של עשרות גנים חדשים בכל רחבי הארץ.

לאור ניסיון בן 70 שנה בגידול וחינוך הילדים בגיל הרך התגבשה בגני חב"ד תפיסת עולם רחבה ביחס למענים שנותן הגן לילדים ולמשפחותיהם.

הגישה: על פי דרכו היחודית של הרבי מליובאויטש גיבשנו בגני חב"ד  גישה חינוכית יחודית 'גישת השתיל' שמיושמת בגני חב"ד על ידי הצוות החינוכי.

האוירה:  בגני חב"ד אנו שואפים לאקלים גן מיטבי שכן תחושת ביטחון, שייכות, מסוגלות ואוטונומיה הינם צורכי יסוד בהתפתחותם של ילדים.

הסביבה: גן חב"ד מהווה סביבה חברתית-לימודית תומכת ואסטטית המקדמת את ההתפתחות האישית של כל ילד.

הבטיחות: גן חב"ד מאפשר סביבה בטוחה ומקומות משחק ותנועה מגוונים, תוך שמירה על בטיחותם של הילדים השוהים בגן.

החברה: אנו מאמינים ביכולתם של הילדים ליזום, להוביל, ללמוד ולחקור תוך אינטראקציה מתמדת בין ילדי הגן ופיתוח עבודת צוות.

הערכים: הערך המוביל את העשייה החינוכית בגני חב"ד הוא האמונה ביכולותיו של כל ילד לממש את הפוטנציאל האישי לטובת ההשפעה החיובית על סביבתו בכל מקום בו הוא נמצא.

המסורת: החינוך בגן-חב"ד מבוסס על מסורת ישראל – בגן נערכת קבלת שבת, פעילויות חוויתיות במעגל השנה היהודי, וחינוך לערכים בחיי היומיום כדוגמת צדקה ודיבור בכבוד.

ההתפתחות: גני חב"ד פועלים בהתאמה לתכניות התפתחותיות מקצועיות ומעניקים חווית למידה מותאמת ומשמעותית עבור הילדים.הצוות: הצוות החינוכי בגן חב"ד רואה בעבודתו שליחות, ופועל מתוך תחושת אהבה ומחויבות.

לאור ההצלחה של גני חב"ד והביקוש הרב בקרב כל גווני האוכלוסיה הישראלית, צומחת רשת הגנים בעקביות וכיום מתחנכים באהבה בגני חב"ד למעלה מ-14,000 ילדים (!) בכל שנה. נכון לשנת 2019, תשע"ט, רשת גני חב"ד מונה 439 גנים ב-74 ערים ויישובים מקצרין ברמת הגולן ועד אילת.

בעקבות תנופת הבנייה הברוכה בכל רחבי הארץ בשנים האחרונות והתרחבות השכונות החדשות  בערים רבות, מתפתחת גם הרשת במהירות ובשנים הקרובות אנו מתכננים הקמה של עשרות גנים חדשים בכל רחבי הארץ.