נשמח לענות לכל שאלה

בשביל ההתפתחות

מחקרים רבים מעידים כי השתתפות פעילה של הילדים בעשייה החינוכית בגן מעניקה להם את הכלים הנדרשים להאמין ביכולותיהם ולפתח אותן.

השתתפות פעילה בגן הילדים משמעותה שילדי הגן מעורבים בתהליך הלמידה שלהם במגוון אפשרויות להביע דעות, לבצע בחירות, להחליט החלטות, לכבד את ההחלטות המשותפות ולקחת אחריות על התוצאות.

ילדים פרואקטיביים הם ילדים המעורבים בעשייה החינוכית – יוזמים, מובילים תהליכים בתוך חברת הילדים, שותפים בקבלת החלטות בתחומים שונים ומשנים את הסביבה הפיזית של הגן.

שיתופי פעולה בין הילדים ועבודה בצוות, מקדמים אקלים גן מיטבי ותחושת שייכות לתהליכים הנעשים בגן.

ילדים יכולים להיות מעורבים בעשייה החינוכית בדרכים שונות וברמות שונות של מעורבות:

בהבעת דעות – הצעת רעיונות, מתן משובים לפעילויות/לחברים.

בקבלת החלטות וביצוע בחירות – מתן ביטוי להעדפות אישיות, כגון: לבחור היכן ועם מי לשחק, באיזו פעילות להשתתף.

בהעלאת תכנים ורעיונות – למשחק, ללמידה, לפעילויות, לחקר.

ביצירה ובניית מרחבי משחק – לבנות מרחבי משחק, להמציא משחקים ופעילויות שיתאימו לרעיונות שהם מעלים.

בהעלאת יוזמות אישיות ופרויקטים קבוצתיים – עבור ילדי הגן והקהילה הקרובה.

בתכנון פעילות – עבור עצמם או עבור קבוצת עמיתים בהתאם לתחומי העניין שלהם.

בארגון סדר היום וביצירת תוכנית יומית אישית וקבוצתית – סדר יום גמיש המאפשר שינויים בהתאם להזדמנויות ורעיונות של הילדים.

במילוי תפקידים – כחלק משגרת הגן והחינוך לאחריות ומתן הזדמנות להתנסות בתפקידים שונים.

כיצד נעשה זאת?

נעניק לכל ילד את תחושת המסוגלות, נתפעל מהרעיונות והיוזמות שלו. נשתף את הילדים בעשייה החינוכית, נגלה גמישות בסדר היום, בתוכנית הלימודים ופעילויות ובתכנון העבודה החינוכית.