נשמח לענות לכל שאלה

פיתוח מקצועי לצוותי הוראה

אנו רואים בחשיבות רבה את הפיתוח המקצועי של צוותי החינוך בגיל הרך מתוך הבנת הצורך בהתקדמות מתמדת, בצבירת ידע חדש ועדכני בהלימה ליעדי האגף הקדם יסודי במשרד החינוך.

צוות הפיקוח וההדרכה באגף גני ילדים ברשת מלווה את הגננות לכל אורך דרכן המקצועית, מהווה תמיכה לגננות צעירות ומעשיר את עשייתן של הגננות הוותיקות.

  • ימי עיון – במהלך השנה מתקיימים ימי עיון המשלבים ידע מקצועי חדש יחד העצמת צוותי החינוך במסגרות הפיקוח השונות.
  • מפגשי הדרכה  – במהלך שנת הלימודים מתקיימים מפגש הדרכה פרטניים וקבוציים לצורך למידה, העשרה וקידום העשייה החינוכית.

אתר תומך  – לרשות הגננות עומד אתר ייחודי המציע  להן עזרי פעילות שונים, חומרי למידה ומדריכים לגננת.