נשמח לענות לכל שאלה

תהליך הרישום לגנים

רישום ושיבוץ לגני ילדים הוא תהליך המתבצע על ידי הרשות המקומית, בדרך כלל בחודשים דצמבר-פברואר. הרשות מחויבת לפרסם את מועד הרישום למוסדות החינוך ואת אופן הרישום במדיות המקומיות ו/או במכתב להורים שילדיהם נמצאים בשנתונים המתאימים לרישום לגנים.

ברוב הרשויות ניתן לערוך את הרישום לגני הילדים באופן מקוון דרך אתר הרשות, כאשר ישנן גם עמדות לסיוע ברישום להורים שאין להם את האפשרות לערוך את הרישום לגנים באופן מקוון.

תהליך השיבוץ לגני ילדים אורך מספר שבועות, ולאחריו מקבלים ההורים את העדכון על השיבוץ לגן. הקריטריונים לשיבוץ בגני ילדים הן לפי החלטות הרשות המקומית. עדיפות בשיבוץ לגן תינתן לילד שממשיך את לימודיו בגן שנה שניה.

בגנים שמבחינה פורמאלית מוגדרים: החינוך המוכר שאינו רשמי, תהליך הרישום נערך במשרדי הנהלת הגנים או באתר הגן.

לפני שאתם נרשמים לגן חב"ד באיזור מגוריכם בדקו האם הרישום לגנים נערך בעירייה או על ידי הנהלת הגן עצמו. בכל אופן עליכם להציג בתהליך הרישום לגן תעודת זהות עם ספח מעודכן של מקום מגורים, בו מופיע הילד המיועד לרישום לגן.

שימו לב – גם לאחר סגירת מועד הרישום הרשמי ולאחר שפורסם השיבוץ לגני הילדים, עדיין לא מאוחר להירשם לגן חב"ד על בסיס מקום פנוי.

רישום ושיבוץ לגני ילדים הוא תהליך המתבצע על ידי העיריה המקומית, בדרך כלל בחודשים דצמבר-פברואר. העיריות מחויבות לפרסם את מועד הרישום לגנים ואת אופן הרישום במדיות המקומיות ו/או במכתב להורים שילדיהם נמצאים בשנתונים המתאימים לרישום לגנים.

ברוב העיריות ניתן לערוך את הרישום לגני הילדים באינטרנט באופן מקוון, כאשר ישנן גם עמדות לסיוע ברישום להורים שאין להם את האפשרות לערוך את הרישום לגנים באופן מקוון. לגני החינוך העצמאי נערך הרישום בגן עצמו.

תהליך השיבוץ לגני ילדים אורך מספר שבועות, ולאחריו מקבלים ההורים את העדכון על השיבוץ לגן. הקריטריונים לשיבוץ בגני ילדים הוא על פי קרבת מקום המגורים אל הגן, ועל בסיס מקום פנוי. עדיפות בשיבוץ לגן תינתן למי שכבר נרשם ולומד בגן שנה שניה.

לפני שאתם נרשמים לגן חב"ד באיזור מגוריכם בדקו האם הרישום לגנים נערך בעירייה או במשרדי הגן עצמו. בכל אופן עליכם להביא עמכם לתהליך הרישום לגן תעודת זהות עם ספח מעודכן של מקום מגורים, בו מופיע הילד המיועד לרישום לגן.

שימו לב – גם לאחר סגירת מועד הרישום הרשמי ולאחר שפורסם השיבוץ לגני הילדים, עדיין לא מאוחר להרשם לגן חב"ד על בסיס מקום פנוי.