נשמח לענות לכל שאלה

תוכניות לחופשות

בהתאם להוראות הרבי מליובאוויטש, השליחים המסורים בשדה החינוך אחראים על חינוך התלמידים גם בזמני החופשות כשהם נמצאים בבתיהם. הגננות וצוות אגף גני הילדים ברשת מפיקים תוכניות וחומרים ייחודיים שמלווים את הילדים בזמני החופשות ומסייעים להם להמשיך את החינוך שמקבלים כל השנה בגן חב"ד: התנהגות מתאימה, סדר יום יהודי, תכנים חינוכיים איכותיים לצפייה ועוד.