נשמח לענות לכל שאלה

  פרטי הילד/ה לרישום

  פרטי ההורה (ממלא הטופס)

  מבקש בזה לרשום את ילדי/תי לשנה"ל תשפ"ב לגני הילדים של חב"ד ב

  הבא

  הקודם

  המשך

  חתימה

  הקודם