נשמח לענות לכל שאלה

המשך סיפור רבי שמעון עד פטירתו

רשב"י במערה

משחק מסלול - מי מגיע ראשון למירון

הצעה לפעילות

לאחר שהילדים שמעו את הסיפור,

הציעי לילדים לבנות מערה מחומרים המצויים בבית ולאחר מכן לשלוח תמונה בקבוצת הגן.