נשמח לענות לכל שאלה

ירושלים והכותל המערבי

מה נלמד היום?

פתח את היום ב:
– ? מטבע לצדקה
– תפילה???
– פסוקים ?
– ספירת העומר- "היום שלושה וארבעים יום שהם ששה שבועות ויום אחד לעומר".
הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהירה בימינו אמן סלה"

ילדים מתוקים!
אתם יודעים מה התאריך היום ?
היום כ"ח אייר- יום ירושלים

מצו"ב:
מצגת – על ירושלים והכותל המערבי.
* משחק לשוני – חיפוש המילה וכתיבתה בעזרת הקוים.
* יצירה – הכנת הכותל המערבי על ידי חומרים שונים נגישים בבית.( גלילי נייר, מקלות ארטיק…)
*מיומנות מתמטיקה
משחק חשבוני- התאמת חייכנים למספר הנכון שבכותל.
*ניגונים- פרזות תשב ירושלים.
שיבנה בית המקדש .

יום טוב!