נשמח לענות לכל שאלה

סיפור רבי עקיבא והמגיפה

מערך ט' אייר

נפתח את היום ב:
– ? מטבע לצדקה
תפילה???
פסוקים ופרק של הרבי ?
ספירת העומר- "היום ארבעה ועשרים יום שהם שלושה שבועות ושלושה ימים לעומר
הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהירה בימינו אמן סלע"

ילדים מתוקים!
בימים אלו שאנו סופרים את ספירת העומר ומתרגשים לקראת מתן תורה. נספר לכם על צדיק
גדול שאהב מאוד את התורה הקדושה, הלא הוא רבי עקיבא.

מצו"ב:
*סרטון על רבי עקיבא (ג' חלקים).
*קובץ הדפסה (מיומנות מתמטיקה)
*תמונה לדוגמה לפעילות מתמטיקה ואוריינות

*פעילות אוריינית – אות פותחת
הכינו קופסא ובה כרטיסים עם אותיות שונות. על הילד להרים כרטיס, לומר את שם האות
ולחשוב על מילה המתאימה שמתחילה באותה האות.
(לבוגרים- לכתוב את המילה ולהניחה ליד האות).

*מיומנות מתמטיקה – התאמת כמות לספרה
הדפיסו את הדף המצורף.
גזרו את הכרטיסים ופזרו אותם במרחב כאשר התמונה כלפי מעלה. כסו בכוסות שתיה חמה.
על הילד להסתובב במרחב לקול צלילי מוסיקה. כאשר תעצר המנגינה, על הילד להרים שתי
כוסות.
במידה והכרטיסים מתאימים – יזכה בנקודה.
במידה והכרטיסים אינם מתאימים – יחזיר אותם בחזרה וימשיך להסתובב במרחב.

*הצעות לפעילות בבית
1 .מצאו אבנים גדולות וחלקות וצבעו אותם בצבעי גואש כיד הדמיון, בסימן- 'אבנים שחקו מים'.
2 .הרכיבו מחפצים שונים אותיות וצלמו.

יום טוב!

סרטון רבי עקיבא חלק ראשון

סרטון רבי עקיבא חלק שני

סרטון רבי עקיבא חלק שלישי

פעילות אוריינית - אות פותחת - תמונות להמחשה