נשמח לענות לכל שאלה

פסח שני – אין מצב אבוד

מה נלמד היום?

נפתח את היום ב:
– ? מטבע לצדקה
תפילה???
פסוקים ?
ספירת העומר– "היום תשעה ועשרים יום לעומר שבועות ושלושה ימים לעומר
הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהירה בימינו אמן סלע"

ילדים מתוקים!
אתם יודעים מה התאריך היום ?
היום י"ד באייר- זהו פסח שני.
היום זו הזדמנות שניה שאפשר להקריב ולאכול מקורבן הפסח, לכל היהודים שלא הספיקו להקריב קורבן פסח, בגלל שהיו טמאים או שהיו בדרך רחוקה.

מצו"ב:
* סרטון הסבר, מה קרה בי"ד באייר ?
* משחק לשוני – מצגת ובה מתוארים מקרים שונים, ואנחנו צריכים "להרגיע" את הדמויות המאוכזבות במקרים השונים
* הצעות לפעילות בבית – מצגת, מיון. אפשר לקחת דברים בבית, שהם כשרים לפסח או חמץ ולמיין אותם.
*מיומנות מתמטיקה
סרטון, משחק חשבוני, סולמות וחבלים.גילאי 4-5.
סרטון, משחק חשבוני ,
מסלול. גילאי 3-4.

יום טוב!

מה זה פסח שני?

סולמות וחבלים פסח שני

 

בונים מסלול פסח שני