נשמח לענות לכל שאלה

נשמח לענות לכל שאלה

  גני חבד  נתניה

  גני חב"ד נתניה, ידועים בשמם הטוב, באיכותם, בחינוך הייחודי, לאהבת ישראל ולקיום מצוות. פתוחים לכל יהודי.

  נורדאו 15 נתניה

  הכתבות היא של המשרדים הראשיים. בנתניה ישנם נכון להיום 13 גנים הפזורים ברחבי העיר.

  מגדר
  גילאים
  נתניה
  בנים
  חובה

  גן גן חב"ד אור מנחם נתניה

  כל הפרטים על הגן >
  נתניה
  בנות
  גיל שלוש
  טרום

  גן גן חב"ד חיה מושקא נתניה

  כל הפרטים על הגן >
  נתניה
  בנות
  גיל שלוש
  טרום

  גן גן חב"ד הגאולה נתניה

  כל הפרטים על הגן >
  נתניה
  בנות
  חובה

  גן גן חב"ד המעיינות נתניה

  כל הפרטים על הגן >
  נתניה
  בנים
  גיל שלוש
  טרום

  גן גן חב"ד האורות נתניה

  כל הפרטים על הגן >
  נתניה
  מעורב
  גיל שלוש
  טרום

  גן גן חב"ד לוי יצחק נתניה

  כל הפרטים על הגן >
  נתניה
  בנים
  חובה

  גן גן חב"ד נרות להאיר נתניה

  כל הפרטים על הגן >
  נתניה
  מעורב
  גיל שלוש
  טרום

  גן גן חב"ד הרב דרייפוס נתניה

  כל הפרטים על הגן >
  נתניה
  בנים
  חובה

  גן גן חב"ד הריי"צ נתניה

  כל הפרטים על הגן >
  נתניה
  בנות
  חובה

  גן גן חב"ד חנה נתניה

  כל הפרטים על הגן >
  נתניה
  בנות
  חובה

  גן גן חב"ד איתן נתניה

  כל הפרטים על הגן >
  נתניה
  בנים
  טרום

  גן גן חב"ד מנחם נתניה

  כל הפרטים על הגן >
  נתניה
  בנות
  גיל שלוש
  טרום

  גן גן חב"ד השמחה נתניה

  כל הפרטים על הגן >
  נתניה
  בנים
  גיל שלוש

  גן גן חב"ד אהבת ישראל נתניה

  כל הפרטים על הגן >