נשמח לענות לכל שאלה

הפרה ותהליך ייצור החלב

מה נלמד היום?

נפתח את היום ב:
–  מטבע לצדקה?
–  תפילה?
–  פסוקים 
–  פרק של הרבי
–  ספירת העומר- “היום אחד וארבעים יום שהם חמישה שבועות ושישה ימים לעומר.
הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו אמן סלה”
ילדים מתוקים!
היום נלמד על הפרה ועל תהליך ייצור החלב.
מצו”ב:
*סרטון המחשה לתהליך יצור החלב.
הצעות לפעילות בבית-חפשו במקרר מוצרים שעשויים מחלב- וכתבו את המוצר ממשחקים שיש לכם בבית (קפלה, קשיות, קוביות, לגו).
מיומנות במתמטיקה
לצעירים: לצבוע כמות של פריטים לפי הסיפרה הרשומה.
לבוגרים: הדביקו כמות של פריטים(מהדף המצורף) לפי הספרה שמצויינת בדף.
מיומנות אוריינית
לצעירים: הקיפו את האותיות שבכל שורה לפי האות הפותחת של המילה שבתחילת השורה.
לבוגרים: מתחו קו בין הצליל הפותח לבין התמונה.
יום נפלא!

תהליך ייצור החלב