נשמח לענות לכל שאלה

מנהגי חג השבועות

מה נלמד היום?

נפתח את היום ב:
– ? מטבע לצדקה
– תפילה???
– פסוקים ?
– ספירת העומר- "היום חמישה וארבעים יום שהם שישיה שבועות ושלושה ימים לעומר
הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהירה בימינו אמן סלה"

ילדים מתוקים!
יום טוב!
חג השבועות קרב ובא
את מנהגי החג נלמד בחדוה
מצו"ב
* מצגת מנהגי החג בחרוזים
* סרטון הכנת כדורי גבינה+ מתכון אוריני.
* סרטון אהבת התורה של הלל( תודה לחמ"ד על האישור להפיץ)
* 3 סרטונים של עבודה חופשית של הילדים.

אהבת התורה של הלל

מצגת מנהגי החג בחרוזים

יצירה - מכינים ספר תורה

מכינים ארון קודש

סרטון הכנת כדורי גבינה+ מתכון אוריני

יוצרים הר סיני